Nõo Reaalgümnaasium

Uus Nõo Reaalgümnaasiumi hoonetekompleks. Õppekorpused ja õpilaskodu. hoone on osa koolide kompleksist, tellija soovil hästi lihtne ja ökonoomne.

Aasta 2011

Arhitekt: Merike Raid

Arhitektuur, konstruktiivne osa, hoone tehnosüsteemid